Scroll Top
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 171, ΑΘΗΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ 5.0.0.0

Στην έκδοση 5.0.0.0 έγιναν οι εξής προσθήκες και αλλαγές:

Οι αλλαγές που αφορούν όλους τους χρήστες

Συμπεριελήφθη η νέα έκδοση 1.0.8 των myDATA, η οποία προς το παρόν λειτουργεί μόνο σε δοκιμαστικό περιβάλλον. Σε κάποια δευτερεύοντα τμήματα της έκδοσης, υπάρχουν εκκρεμότητες από την ΑΑΔΕ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η έκδοση 1.0.8 των myDATA, δεν πρέπει να ενεργοποιηθεί σε πραγματικό περιβάλλον, πριν ενεργοποιηθεί από την ΑΑΔΕ.

Η κυριότερη αλλαγή της νέας έκδοσης 1.0.8 είναι η προσθήκη του δελτίου αποστολής. Κατ΄ αντιστοιχία έγιναν οι απαραίτητες προσαρμογές στις φόρμες εισαγωγής στοιχείων.

Οι πολλές αλλαγές της έκδοσης 1.0.8 των myDATA, οδήγησαν στην ανάγκη σχεδιασμού νέας φόρμας εισαγωγής παραστατικών. Καταβλήθηκε προσπάθεια η νέα φόρμα να μοιάζει κατά το δυνατόν με την προηγούμενη, για την εύκολη προσαρμογή των χρηστών. Επίσης, στη φόρμα αποστολής Εσόδων, στα παραστατικά «TaxFree», άλλαξε ο τρόπος εισαγωγής των στοιχείων του επίσημου εγγράφου και στη φόρμα αποστολής Εξόδων, οι σύντομοι τρόποι αποστολής της μισθοδοσίας και των αποσβέσεων καταργήθηκαν.

Η κυριότερη αλλαγή είναι ότι προστέθηκε στήλη για το δελτίο αποστολής. Οι γραμμές που αφορούν δελτία αποστολής έχουν γαλάζιο χρώμα και είναι μη επιλέξιμες. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικά χρώματα για το καθένα από τα παραστατικά 8.4 (μωβ), 8.5 (βυσινί) και 8.6 (ρόζ). Τα 8.4, 8.5, 8.6, είναι επίσης μη επιλέξιμα.

Έγιναν αλλαγές στη φόρμα των στοιχείων παραστατικού (που ανοίγει με διπλό κλικ στη γραμμή του παραστατικού στην άντληση). Μεταξύ αυτών η «Ανάλυση Πληρωμής» (νέο) που δίνει στοιχεία όπως το IBAN του λογαριασμού ή του POS, η «Ανάλυση Διακίνησης» (νέο), και επεκτάθηκαν οι πληροφορίες εγγραφής (F12) με την προσθήκη των στοιχείων προβλέπονται στην έκδοση 1.0.8 των myDATA.

Κάθε ακύρωση ή χαρακτηρισμός που γίνεται μέσα από την άντληση παραστατικών καταγράφεται σε αρχείο σε υποφάκελο που βρίσκεται στη θέση των υπογραφών (η προεπιλογή είναι το C:\Arbitrans\Signs). Συγκεκριμένα, οι υποφάκελοι είναι:

  • Για χαρακτηρισμό C:\Arbitrans\Signs\{Οντότητα}\ManualClass
  • Για απόρριψη C:\Arbitrans\Signs\{Οντότητα}\ManualCancel

Κάτω από το μενού «ΑρχείοàΓενικές Ρυθμίσεις» προστέθηκε επιλογή για την εμφάνιση ή μη του μηνύματος επιβεβαίωσης κατά το κλείσιμο της εφαρμογής. Από προεπιλογή είναι μη επιλεγμένη, δηλαδή δεν θα εμφανίζεται μήνυμα μέχρι να αλλάξετε την επιλογή.

Έγιναν οι απαραίτητες προσαρμογές στο κατέβασμα των παραστατικών από τα myDATA, λόγω των αλλαγών που έκανε η ΑΑΔΕ. Δεν αναφέρθηκαν bugs στην έκδοση 4.1.0.

Οι αλλαγές που αφορούν αποκλειστικά τους προγραμματιστές

Το QRcode παράγεται και σε μορφή JPG. Αρκεί, στο τέλος της εντολής qrSaveLocation, να προστεθεί το «|jpg».

Παράδειγμα:  qrSaveLocation:C:\Arbitrans\Signs|jpg

Προστέθηκε η επιλογή «Εργαλεία Προγραμματιστών», δίπλα από την επιλογή «Βοήθεια» της κεντρικής φόρμας. Με τα εργαλεία προγραμματιστών, μπορείτε να ελέγξετε τα αρχεία διεπαφής και τις γραμμές line, ενώ ταυτόχρονα μπορείτε να δημιουργήσετε υποδείγματα γραμμών line.

Τα νέα παραδείγματα έχουν αριθμούς 102, 105, 119, 120, 228, 512, 712, 814, 912, 913, 931, 932, 933, 934 και υπάρχουν στο αρχείο «Διεπαφή-ARBITRANS-4U.zip». Αφορούν το δελτίο αποστολής, τιμολόγιο-δελτίο αποστολής και την αποδοχή παράλειψης διαβίβασης στα myDATA. Επίσης, οι σύντομοι τρόποι αποστολής της μισθοδοσίας και των αποσβέσεων καταργήθηκαν

Συνοπτικά μπορείτε να τα δείτε στο αρχείο σύντομων οδηγιών «ARBITRANS 4U ΔΟΜΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗ.xlsx». Τα νέα πεδία έχουν κόκκινο χρώμα. Κατεβάστε το αρχείο «Διεπαφή-ARBITRANS-4U.zip».

Η αποστολή των στοιχείων της συναλλαγής POS στα myDATA, είναι ένα από τα σημαντικά νέα χαρακτηριστικά της έκδοσης 1.0.8. Παρόλον ότι, κατά τη συγγραφή του παρόντος, δεν υπήρχαν ακόμη στην αγορά ΦΗΜ που να συνεργάζονται με ERP (σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΑΑΔΕ), οι εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού μπορούν και πρέπει να αρχίσουν να προετοιμάζονται για τη διασύνδεση των ERP με POS. Ο διαθέσιμος χρόνος δεν είναι πολύς. Η προσωρινή απουσία των ΦΗΜ, δεν εμποδίζει, επειδή το μόνο που τους ζητείται είναι το ECRSession, και στο δοκιμαστικό περιβάλλον των myDATA μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί αυτού, οποιοσδήποτε αριθμός.

Η αποστολή πληρωμών στα myDATA, όταν η έκδοση του παραστατικού προηγείται της πληρωμής του είναι ένα από τα νέα χαρακτηριστικά της έκδοσης 1.0.8. Πρώτα εκδίδεται το παραστατικό και ο λήπτης κάνει εξόφληση οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή. Προϋπόθεση για την χρήση αυτής της μεθόδου, είναι, τουλάχιστον ένα μέρος της πληρωμής να γίνει με POS.

Ενημερώθηκε η Online Βοήθεια με όλες τις παραπάνω αλλαγές, και προστέθηκαν επιπλέον παραδείγματα.

Οι αλλαγές της έκδοσης 5.0.0.0 αναλυτικά

Προτιμήσεις Απορρήτου
Όταν επισκέπτεστε την σελίδα μας, μπορεί να διατηρηθούν πληροφορίες όπως ο Browser που χρησιμοποιείτε, με την μορφή των Cookies.
Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου.
Σημειώστε ότι απενεργοποιώντας κάποια Cookies, μπορεί να έχει αντίκτυπο ως προς την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτής.