Scroll Top

ΕΚΔΟΣΗ 14.0.0.0

Στην έκδοση 14.0.0.0 έγιναν οι εξής προσθήκες και αλλαγές:

Όλα έχουν ένα κύκλο ζωής, ακόμη και το software. Γι’ αυτό, η σωστή εταιρεία πρέπει να προβαίνει συχνά σε αναβάθμιση του κώδικα και των εργαλείων που χρησιμοποιεί. Οι χρήστες θα πρέπει να κάνουν, τις παρακάτω ενέργειες:

Στα «Απλογραφικά Βιβλία»

  1. Ανοίγετε την άντληση παραστατικών από το «myDATA–>Άντληση/Χαρακτηρισμός Παραστατικών»
  2. Επιλέγετε τις Ρυθμίσεις από το «Εργαλεία–>Ρυθμίσεις εμφάνισης πίνακα»
  3. Κάνετε κλικ στο κουμπί «Επαναφορά Προεπιλογών»

και αμέσως μετά «Αποθήκευση και Εφαρμογή Αλλαγών».

Επαναλαμβάνετε τα ίδια βήματα στα «Διπλογραφικά Βιβλία».

Η ΑΑΔΕ ενεργοποίησε τη νέα έκδοση 1.0.8 των myDATA, η οποία όμως δεν λειτουργεί πλήρως στο πραγματικό περιβάλλον, σύμφωνα με τη τεχνική προδιαγραφή της. Κάποια τμήματα της έκδοσης, έχουν εκκρεμότητες (POS, παραστατικό 8.6 κτλ.) και η ΑΑΔΕ δεν τα συμπεριέλαβε.

Οι πολλές αλλαγές της έκδοσης 1.0.8 των myDATA, οδήγησαν στην ανάγκη σχεδιασμού νέας φόρμας εισαγωγής παραστατικών. Καταβλήθηκε προσπάθεια η νέα φόρμα να μοιάζει κατά το δυνατόν με την προηγούμενη, για την εύκολη προσαρμογή των χρηστών.

Το παραστατικό 9.3 απεικονίζεται με γαλάζιο χρώμα, οι 4 αριστερές στήλες διατηρούνται σταθερές στο scroll και προστέθηκε φίλτρο για τη χώρα.

Η σχετική διατύπωση στο άρθρο 3, παράγραφος 2, περίπτωση (ε), είναι:

Επιτρέπεται ο ετεροχρονισμός εξόδων σε επόμενη φορολογική περίοδο ΦΠΑ από αυτή που αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης των αντίστοιχων παραστατικών ημεδαπής – αλλοδαπής και έως τη λήξη εκάστης χρήσης.

Αναγνωρίζεται αυτόματα και αναγράφεται πάνω στη φόρμα καταχώρησης των παραστατικών στα βιβλία, αν πρόκειται για παραστατικό Εσόδου ή Εξόδου. Επίσης επεκτάθηκαν οι πληροφορίες της εγγραφής, που παρέχονται με το F12, με την προσθήκη των νέων στοιχείων προβλέπονται στην έκδοση 1.0.8 των myDATA.

Στην Άντληση παραστατικών προστέθηκε η επιλογή «Στοιχεία Εντύπου Φ2», κάτω από την επιλογή «Αρχείο», μέσω της οποίας γίνεται όλη η διαχείριση του νέου αυτού χαρακτηριστικού της ΑΑΔΕ.

Από το κουμπί αυτό μπορεί ο χρήστης να αντλήσει, πριν ακόμη αρχίσει η υποβολή της περιοδικής ΦΠΑ, τα δεδομένα Φ2 που προσυμπληρώνουν το έντυπο, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Στην Άντληση παραστατικών κάτω από την επιλογή «Αρχείο» προστέθηκε η επιλογή «Τα Έσοδά/Έξοδά μου». Πρόκειται για τις αντίστοιχες επιλογές που αφαιρέθηκαν από το πεδίο «Μέθοδος».

Η στήλη που έδειχνε αν το παραστατικό έχει σταλθεί στα myDATA, έχει πλέον 3 μορφές:

α. Μη απεσταλμένο και μη χαρακτηρισμένο (το checkbox είναι κενό)

β. Απεσταλμένο και μη χαρακτηρισμένο (το checkbox είναι παύλα ή τετράγωνο)

γ. Απεσταλμένο και χαρακτηρισμένο (το checkbox είναι v)

Καταργήθηκε η επιλογή «Λειτουργία» στην φόρμα αναζήτησης παραστατικών, από myDATA με την οποία επέλεγες αν ήταν «Έσοδο» ή «Έξοδο». Τώρα η αναγνώριση γίνεται αυτόματα.

Ο συσχετισμός παραστατικών της Απλογραφίας, συσχετίζει τόσο τα Έσοδα όσο και τα Έξοδα ταυτόχρονα.

Ο νέος ενσωματωμένος Browser είναι τουλάχιστον τρεις (3) φορές ταχύτερος από τον προηγούμενο. Κατά τα λοιπά οι λειτουργίες του παραμένουν οι ίδιες.

Στην Αναζήτηση, μπορεί ο χρήστης να συμπληρώσει πλέον μόνο τον μήνα και μετά να πατήσει το πλήκτρο F5.

Ενημερώθηκε η λίστα των μορφών επιχειρήσεων στο προσάρτημα.

Διορθώθηκε ένα σφάλμα κατά το οποίο ΔΕΝ χαρακτηριζόταν ως απόρριψη/απόκλιση παραστατικό που συμπεριλάμβανε μία ή περισσότερες εγγραφές 39α.

Οι αλλαγές της έκδοσης 14.0.0.0 αναλυτικά

Προτιμήσεις Απορρήτου
Όταν επισκέπτεστε την σελίδα μας, μπορεί να διατηρηθούν πληροφορίες όπως ο Browser που χρησιμοποιείτε, με την μορφή των Cookies.
Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου.
Σημειώστε ότι απενεργοποιώντας κάποια Cookies, μπορεί να έχει αντίκτυπο ως προς την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτής.